Title Image

Blog

Petition to the Greek Parliament: Για τον εμπρησμό της συναγωγής των Χανίων

  |   Historical Information

Ψήφισμα για τον εμπρησμό της συναγωγής Χανίων, απευθύνεται στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Το εξέδωσαν ιστορικοί, κοινωνικοί επιστήμονες στις 17.01.2010 στη ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (16-17.01.2010) στο Πανεπιστήμιο Αθηνώνμε με θέμα: ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1940 Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΡΗΞΕΩΝ

Σε αυτή τη διεύθυνση μπορεί να υπογράψει όποιος θέλει (ή και να την προωθήσει σε φίλους )

http://www.petitiononline.com/chasynag/petition.html

Το κείμενο του ψηφίσματος που υπάρχει και στην παραπάνω ιστοσελίδα είναι το ακόλουθο:

Για τον εμπρησμό της συναγωγής των Χανίων


To: Greek Parliament

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΧΑΝΙΩΝ (ΙΑΝ. 2010)

Τον Ιανουάριο του 2010 δύο φορές (μία στις 5 Ιανουαρίου και μία στις 16) η Συναγωγή των Χανίων έγινε στόχος εμπρηστών. Καθώς τα αποτελέσματα της πρώτης φοράς δεν ήταν θεαματικά, επανήλθαν κατορθώνοντας να κάψουν συνολικά 2.500 παλιά και σπάνια βιβλία, μέρος του αρχείου και πολύτιμα αντικείμενα. Την πρώτη φορά είχαν ήδη καεί η ξύλινη οροφή, το πάτωμα, η εσωτερική σκάλα. Τώρα όσα αντικείμενα διεσώθησαν μεταφέρθηκαν αλλού και η κατεστραμμένη Συναγωγή έκλεισε. Η Συναγωγή των Χανίων είναι το μοναδικό ίχνος εβραϊκής παρουσίας στην Κρήτη μετά από 2.400 χρόνια εβραϊκής ζωής σ’ αυτό το νησί. Το 1999 ολοκληρώθηκε η αναστήλωσή της και άρχισε να λειτουργεί ως επισκέψιμο μνημείο πολιτισμού, κόσμημα αρχαιολογικό, αρχιτεκτονικό και συγχρόνως τόπος μνήμης για τους 265 Εβραίους των Χανίων που εκτοπίστηκαν από τους ναζί με πλοίο που βυθίστηκε. Η Συναγωγή αυτή, σε μια πόλη δίχως κοινότητα, μιλούσε για το παρελθόν και αποτελούσε έναν ανοιχτό χώρο συνεύρεσης επισκεπτών και ερευνητών με την πλούσια βιβλιοθήκη και το αρχείο της.

Εμείς, ιστορικοί, κοινωνικοί επιστήμονες και όσοι άλλοι συμμετέχουμε στην «Συνάντηση Κοινωνικής Ιστορίας για τη Δεκαετία του ’40», θεωρούμε εξαιρετικά επικίνδυνες αυτές τις ενέργειες, δείγματα ανόδου μιας επιθετικής ακροδεξιάς, ρατσιστικής, αντισημιτικής και ξενόφοβης. Oι επιθέσεις αυτές, που τον τελευταίο καιρό πολλαπλασιάζονται στην Ελλάδα, είναι πολύ ανησυχητικό σημάδι και απαιτούν εγρήγορση. Καταγγέλλουμε τις ναζιστικής έμπνευσης κινήσεις, που συμβαίνουν λίγες ημέρες πριν την Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Δηλώνουμε επίσης τη συμπαράστασή μας στην ολιγομελή ομάδα εθελοντών που κρατούσε ανοιχτή τη Συναγωγή με προσωπικό μόχθο.

Πανεπ

To: The Greek Parliament    

PETITION FOR THE CHANIA SYNAGOGUE (Jan. 2010)  

  The Chania Synagogue became the target of arsonists twice during January 2010 (once on January 5th and again on the 16th). Since the results of the first arson were not spectacular enough, the arsonists returned and managed to burn a total of 2,500 old and rare books, part of the archives as well as valuable objects. The wooden roof, floor and interior staircase had already been burnt during the first arson.  Now, all rescued objects have been relocated and the damaged synagogue is closed.

The Chania Synagogue is the only trace of Jewish presence in Crete after 2400 years of Jewish life on this island. Once its restoration was completed in 1999 it began operating as a cultural monument, accessible to visitors, an important archaeological and architectural landmark of the city and at the same time a memorial to the 265 Jews of Crete who perished in a ship that sank while they were being deported by the Nazis. This synagogue, located in a town where there is no official Jewish Community, spoke of the past and was an open meeting space for visitors and researchers, with a rich library and archives. 

We, historians, social scientists and all those participating in the “Meeting on the Social History of the1940s”, consider these acts very dangerous, indices of the rise of an aggressive far-right which is racist, anti-Semitic and xenophobic. These attacks, which have recently multiplied in Greece, are a very worrying sign and require vigilance. We denounce the Nazi-inspired acts, which occurred a few days before the international Day of Remembrance of the victims of the Holocaust. We also declare our support for the small group of volunteers who kept the synagogue open with personal devotion.     

 University of Athens – Sunday, January 17th 2010 – Meeting on the Social History of the 1940s